RIKSSPELMANNEN
Leif Alpsjö

Folkmusiken är mitt yrkesområde.
Med fiol, nyckelharpa, kohorn, gitarr och mina dansskor i bagaget har jag turnerat med kurser och konserter i Sverige, Öst- och Västeuropa och USA. Mitt kontor är samtidigt en butik för fioler, nyckelharpor och alla tillbehör.

Såsom en av de få verkliga fackmännen på nyckelharpa har jag dagliga kontakter i Sverige och övriga världen och 1995 tog jag initiativet till att bilda ANA (The American Nyckelharpa Association).

Jag är född 1943 och dansade folkdanser redan som 9 -12 åring i Uppsalas första folkdanslag för barn. När jag var 10 - 16 spelade jag fiol i musikskolan. Sedan spelade jag banjo och gitarr i ett dixieband men återvände till folkmusiken på fiol 1970.

Efter fyra år fick jag titeln riksspelman och sammma år började jag spela nyckelharpa. 1976 utgav jag häftena och kassetterna "Spela Nyckelharpa" och 1998 videokassetter därtill.

Mellan 1975 och -95 höll jag 70 folkmusikkurser på herrgården i Österbybruk. Vi var ett stort gäng jättebra lärare på fiol, nyckelharpa, dragspel, klarinett, i dans, sång och härliga fester.

Upplands alla mästerspelmän framträdde för oss. Var än i världen du möter kurser och spelmanslag med nyckelharpor så har de hämtat sin inspiration i dessa kurser.Det blev bortåt 4.500 kursdeltagare inkluderande flertalet av dagens mest kända nyckelharpspelmän.

Övrig tid turnerade jag i Sverige från nord till syd med framträdanden, kurser, lärarutbildningar och med att sparka igång spelmanslag. Under 10 år höll jag 11 stycken åttaveckors internatkurser på Wiks Folkhögskola främst för fiolspelmän. Det blev sammanlagt 250 deltagare. Vi behandlade svensk folkmusik ur alla aspekter och hade jättekul.

Samtidigt har jag utgivit grammofonskivor, kassetter och nothäften och deltagit i radio- och TV-program i flera olika länder. Våren 1999 blev visningskopiorna klara av mina videoinspelningar av gamla spelmän. Närmast planerar jag mina konserter för nästa år och försöker ge ut mina gamla ljudband med uppländska mästerspelmän på CD-skivor. Någon Amerikaresa lär det väl bli framöver också.

Vill du anlita mig, samarbeta med något eller bara veta mera?
Hör av dig till mig.


Leif Alpsjö Rångsta, VIKSTA S-740 30  BJÖRKLINGE
tel / fax: +46-18-37 23 00
http://www.nyckelharpa.com leif@alpsjo.se